Call us at 071 - 3234 1537
E-mail: info@karenads.com

درباره ما

بهروری بیشتر، با استراتژی های خلاقانه

درباره ما

کارن خانواده ای است که درسال 1384 آغاز شد.
گرافیک، فناوری و امنیت اطلاعات   ریـشه های اصلی این خانواده هستند. همکاری با بیش از 100 سـازمـان و
مجموعه در زمینه هـای:
 طراحی گرافیک و تبلیغات ، چاپ، ساخت سازه های تبلیغاتی، طراحی و تولید محصولات تبلیغاتی، طراحـی و
اجرای سیستم های فناوری محور،تجربه ای گرانبها در اختیار کـارن قرار داده است که بدون حضور دوستـان و
همکارانمان تا امروز امکان پذیر نبود.
این تـجربه ما را برآن داشته تا اولویت خود را بر تعهد و کیفیت قرار دهیم که تا به امروز متنـاسب با توانمـان
کوتاهی نکرده ایم.
هدف کـارن به واقع رسیدن به مجموعه ای است جهانی تا بتوانیم هنــر و خلاقیت ایرانی را به دور از شعــار
وکلیشه های روزمره نخست به خودمان و در نهایت به دنیا اثبات کنیم.
خرسندیم در این مسیر سخت با سخت نظری شما همکاران و مشتریان عزیز همراه شویم و تلاش خواهیم کرد
روز به روز شاهد تغییر در رشد و کیفیت خدمات ما باشید.     
به امید رضایت مندی شما
حسین عبدالهی


همکاران کارن از آغاز تا به حال ...